Algemene verordening gegevens

Bedrijfsomschrijving: hondentraining en gedragsadvies Sanders is een bedrijf in Eext die graag uw partner is als het gaat om trainingen met honden in welke vorm dan ook. Privé trainingen in uw eigen omgeving, als hondengedragstherapeut voor probleemgedrag of werken mijn hond Olley. Hij is een therapiehond. www.hondentrainingsandes.jimdo.nl  

Hondentraining en gedragsadvies Sanders is zzp onderneming, functionaris voor gegevensbescherming is mw. Jessica Sanders 

Doelgegevens: Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jessica Sanders. Deze worden hieronder toegelicht:

 

Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Hondentraining en gedragsadvies Sanders. Dit kan zijn persoonlijk, telefonisch, of via de mail.  Er wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van uw dier(en). 

Het versturen van facturen, rapportages of verslagen stuurt Hondentraining en gedragsadvies Sanders via de reguliere post maar ook via e-mail. Hierin staan afspraken, trainingsopbouw van een oefening of kennisdeling. De factuur spreekt voor zich. Uw naam en e-mailadres worden verzameld als u contact opneemt met Jessica Sanders of verkrijg ik via derden door middel van doorsturen van een collega. 

Social media: Activiteiten, trainingen etc. kunnen foto’s gemaakt worden met als mogelijk doel deze op onze social mediakanaal Facebook te publiceren. Dit kunnen opnamen zijn van de activiteit, (uw) dieren en/ of een sfeerimpressie. U wordt hierover vooraf t.a.t. geïnformeerd, net als over ons Privacy Statement. Tenzij voorafgaand hiertegen protest wordt gemaakt door de bezoeker, heeft Hondentraining en gedragsadvies Sanders in overleg met u toestemming de gemaakte foto’s te publiceren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, de foto(s) zullen daarop vanzelfsprekend worden verwijderd. 


Website: De website van Hondentraining en gedragsadvies Sanders verzamelt geen persoonsgegevens.

Opslagperiode: Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Hondentraining en gedragsadvies Sanders, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. 

Contact opnemen: Op het moment dat u contact opneemt met Hondentraining en gedragsadvies Sanders via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.  

Beveiliging: Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de computer van J. Sanders in eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Hondentraining en gedragsadvies Sanders beheerd, zijn alleen toegankelijk via de pc die is beveiligt met een account en een. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Hondentraining en gedragsadvies Sanders privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

Uw rechten: Recht op inzage: Uw heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Hondentraining en gedragsadvies Sanders vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Hondentraining en gedragsadvies Sanders. Uw krijgt dan een overzicht van uw gegevens.  

Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Hondentraining en gedragsadvies Sanders.  

Recht op overdracht: Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Hondentraining en gedragsadvies Sanders opgeslagen liggen in het geval u deze wilt gebruiken om over te gaan naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Hondentraining en gedragsadvies Sanders al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.  

Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Hondentraining en gedragsadvies Sanders vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.  

Recht op het indienen van een klacht U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Hondentraining en gedragsadvies Sanders niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.  

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Hondentraining en gedragsadvies Sanders uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hondencoachjessica@gmail.com  onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten: Hondentraining en gedragsadvies Sanders verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Hondentraining en gedragsadvies Sanders. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de facturen en mailingen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Hondentraining en gedragsadvies Sanders de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Hondentraining en gedragsadvies Sanders met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

Hondentraining en gedragsadvies Sanders behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Hondentraining en gedragsadvies Sanders dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Hondentraining en gedragsadvies Sanders te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 


Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

 

Hondentraining en gedragsadvies Sanders, Jessica Sanders-van der Sluijs hondencoachjessica@gmail.com, www.hondentrainingsanders.com 0622439798